Już od 1997r. realizujemy transport na terenie całej Europy, zarówno w eksporcie jak i imporcie do Polski.

Organizujemy również transport wewnątrz wspólnoty Europejskiej tzw. „przerzuty”.